Enduro

Enduro sporten är en populär sport här i Sverige, vi arrangerar årligen stortävlingar som exempelvis “gotland grand national” och “ränneslätts loppet”. Dessa tävlingar är så kallade typ 2, eller varvlopp i folkmun. Dessa är lite enklare att organisera och man får som regel fler deltagare per tävling då man oftast tillåts åka med oregistrerad mc och inget körkorts krav. 
I den formen kör man alltså en bana flera gånger, antingen tidsbegränsat eller ett bestämt antal varv.

Den andra formen som förekommer är en tuff rackare, typ 1. Exempel på typ 2 tävlingar är “novemberkåsan” och “vicentjakten”. Det går till på så vis att man har special sträckor som körs på tid, och transport sträckor som man har mellan special sträckor eller depå till special stäckor. Man behöver alltså en registrerad mc och körkort för att delta.