Dynamitensnurren 3

Ludvika Motorsällskap inbjuder till uthållighetstävlingen Dynamitsnurren 3, den 16 nov 2019


Avgift är 1000 kronor/team, eventuellt extra avgift för försäkring kan tillkomma. Betalas på anmälningsdagen.

Anmälan skall göras minst 5 dagar innan tävlingsdagen.

Med Team namn, deltagarnas namn och personnummer och telefonnummer, kontaktperson med telefonnummer till ulla.cronert@gmail.com.

Eventuellt efteranmälan i mån av plats.

De tre bästa teamen får pris, om det är lika många varv delas placeringen.

Prisutdelning cirka 20 minuter efter målflagga.

Återbud ska komma in senast 48 timmar innan start via telefon eller mail på ulla.cronert@gmail.com eller Ulla 070-575 63 66, annars kan en WO avgift på 500 kronor krävas.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

”Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella bestämmelser för Nya tävlingsformer”.

”Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna”.


Inbjudan Dynamitensnurren 3

Lämna ett svar